©2019 by Rapana. All Rights Reserved

GDPR

GDPR

Cum prelucrăm datele tale

​Prin intermediul acestui website colectăm date personale ale utilizatorilor prin următoarele modalităţi:

 • direct de la tine (atunci când introduci date în formularul de contact și calculatorul de credite sau când te abonezi la noutăţi)

 • prin observarea modului în care interacţionezi cu acest website (de ex., prin cookies)

​În baza consimțământului tău care poate fi retras în orice moment prin indicațiile din zona de contact de mai jos sau pe care ţi le vom transmite prin e-mail. Datele tale sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani sau până când ne soliciţi ştergerea lor.

 

​Ce se întâmplă dacă nu ne furnizezi datele?

Poţi vizita website-ul nostru fără a introduce datele tale personale în modurile menţionate mai sus. Cu toate acestea, dacă vrei să ne contactezi sau să primeşti mesajele noastre cu noutăţi, este necesar să ne oferi un set minim de informaţii despre tine. Ne-am setat astfel formularele încât să îţi cerem minimul de informaţii pentru a te putea contacta.

Datele obţinute prin navigarea pe website​

Website-ul colectează anumite informații referitoare la accesarea site-ului. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP) cu ultimele cifre eliminate (întrucât avem activată funcţia de anonimizare IP în Google Analytics), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul tău (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri, şi pentru a măsura audienţa paginilor website-ului nostru.

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului, însă pentru plasarea şi accesul la cookie-urile care facilitează această prelucrare este aplicabil consimţământul tău. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul tău, pe care ţi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile tale privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri de mai jos.

 

Cui dezvăluim informaţia

​​Nu vom divulga datele tale personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele tale personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale.

Astfel, vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

(a)  societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă; o listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea 9 mai jos.

(b)  alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile tale personale unor terți:

(c)  în cazul în care ne soliciţi sau ne dai acordul în acest sens;

(d)  persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele tău;

(e)   în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele tale personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(f)  pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

 

Drepturile tale

​În calitate de persoană vizată, ai drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la tine. Îţi vom respecta drepturile și vom da curs solicitărilor tale în mod adecvat.

(a) Dreptul de a-ţi retrage consimțământul: Dacă ţi-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, îţi poţi retrage consimțământul în orice moment. În cazul newsletterului, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări, în plus faţă de modalitatea de a ne contacta prevăzută mai jos.

(b) Dreptul la acces: Poţi solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Îţi vom oferi o copie a datelor tale personale la cerere. Dacă soliciţi mai multe copii ale datelor tale personale, îţi putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Ai dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor tale personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, dacă ne soliciţi să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele tale personale, iar noi transferăm datele tale personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

(c) Dreptul la rectificare: Ai dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care te privesc. Ai posibilitatea să ne contactezi în modalitatea prevăzută la mai jos.

(d) Dreptul la restricționare: Poţi obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale, în cazul în care:

 • conteşti corectitudinea datelor tale personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

 • prelucrarea este nelegală, dar te poţi opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

 • nu mai avem nevoie de datele tale personale dar tu le soliciți pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

 • te opui prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor tale.

(e)  Dreptul la portabilitate: Ai dreptul de a primi datele tale personale pe care ni le-ai furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să soliciţi ca noi să transmitem datele tale personale (pe care ni le-ai furnizat) unei alte organizații.

Ai aceste două drepturi dacă, în mod cumulativ:

 • îţi prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

 • ne bazăm, în prelucrarea datelor tale personale, pe consimțământul tău sau prelucrarea de către noi a datelor tale personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care eşti parte;

 • datele tale personale ne sunt furnizate de tine, și

 • transmiterea datelor tale personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Ai dreptul să primeşti datele tale personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul tău de a primi datele tale personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor tale personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele tale personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl ai dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

​(f) Dreptul la ștergere: Ai dreptul să soliciți să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre tine. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele tale personale, si dacă:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 • Persoana vizată se opune prelucrarii din motive legate de situaţia sa particulară;

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

– pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

– pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

– în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(g) Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul tău ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț, poți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor tale personale din motive legate de situația ta particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectezi la prelucrare, te rugăm să specifici dacă doreşti, de asemenea, ca datele tale personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Te rugăm să reții:

​​Perioada de timp: Vom încerca să îţi îndeplinim cererea în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii tale. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor tale personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, îţi vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu îţi putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizezi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu te putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii tale în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare care să ne permită să te identificăm. Te vom informa și îţi vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor tale: Pentru a-ţi exercita drepturile, te rugăm să ne contactezi în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos.

​Dacă ai o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, am prefera să ne contactezi pe noi direct pentru a-ţi putea soluţiona problema. Cu toate acestea, poţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro).

 

Modificăril ale acestei informări:

​Ne rezervăm dreptul de a modifica, prezenta notă de informare informare. Din acest motiv te rugăm să o verifici periodic.

 

Detalii de contact

​Te rugăm să adresezi întrebările tale privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor tale la următoarele informații de contact:

​Email:      ovidiu@rapana.ro    

Telefon:   +40) – 722 – 230 304         

Adresă:   Bucuresti Drumul Taberei